W dniu 22.03.2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędą się szkolenia dla rolników i posiadaczy zwierząt gospodarskich poświęcone nowym zasadom płatności bezpośrednich (ekoschematy) oraz zmianom w systemie rejestracji zwierząt (IRZ). Szkolenia organizowane są przez pracowników PZDR w Myślenicach, we współpracy z myślenickim BP ARiMR. Będzie w nich uczestniczyć również pracownik OT KRUS w Myślenicach, przedstawiając informację nt. obowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i świadczeń realizowanych przez KRUS.