Nieruchomości budowlane, budowlano-rolne w Sieprawiu i w Łyczance oraz produkcyjno- usługową w miejscowości Siepraw na sprzedaż:

- w miejscowości Siepraw:

  • Działka nr 1572/30 o pow.0,0934 ha, przeznaczona pod zabudowę produkcyjno – usługową;
  • Działki nr 899/2 o pow. 0,1182 ha oraz 899/6 o pow. 0,1076 ha przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną (budowlane i budowlano-rolne);

- w miejscowości Łyczanka:

  • Działka nr 296/3 o powierzchni 1,0923 ha przeznaczona częściowo pod zabudowę jednorodzinną (budowlano-rolna).

Nie czekaj!

Przystąp do przetargów ustnych nieograniczonych:

19 kwietnia 2021 r.

Pamiętaj o wpłacie wadium do dnia 14 kwietnia 2021 r.

Bliższe informacje:

 https://www.siepraw.pl/aktualnosci/ogloszenia/ogloszenia-o-przetargach-ustnych-nieograniczonych-na-sprze-daz-nieruchomosci-polozonych-w-sieprawiu-i-lyczance

tel. /12/ 372 18 17