Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn. "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa". Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane montażem kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Zgłoszenia będziemy przyjmować do wyczerpania miejsc!

Jako stowarzyszenie uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, które pozwala mieszkańcom LGD obniżyć koszty inwestycji nawet o 50%.

1. Jakich instalacji dotyczy nabór uzupełniający?

  • instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej
  • instalacji fotowoltaicznych do zasilania urządzeń domowych
  • pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej

2. Jaka jest wysokość dofinansowania?
Dzięki uczestnictwu w projekcie można uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 50% kosztów.

3. Jak zgłosić się do projektu OZE?
Chęć udziału w projekcie należy zgłosić, składając deklarację przystąpienia do projektu, która jest dostępna na stronie: www.oze.turystycznapodkowa.pl w zakładce "Do pobrania". Formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: oze@turystycznapodkowa.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD Turystyczna Podkowa, Lubień 34, 32-433 Lubień.

4. Jakie są ramy czasowe naboru?
Zgłoszenia przyjmujemy od 22 października 2020 r. Nabór uzupełniający potrwa do wyczerpania miejsc.

5. Gdzie można uzyskać informacje o projekcie?
Informacje można uzyskać, odwiedzając naszą stronę www.oze.turystycznapodkowa.pl, pod nr telefonów: 690 898 307, 603 219 938 lub pod adresem oze@turystycznapodkowa.pl.

6. Dlaczego nasz projekt?
Ponieważ zapewniamy:

  • wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne, solarne i pompy ciepła
  • obsługę formalności związanych z dofinansowaniem
  • wieloletnią gwarancję na sprzęt oraz montaż
  • wsparcie techniczne i serwisowe

A przede wszystkim mamy doświadczenie we współpracy z mieszkańcami LGD, a setki z nich korzysta już z urządzeń dofinansowanych w ramach naszego projektu OZE.

Po więcej informacji o naborze uzupełniającym zapraszamy: https://oze.turystycznapodkowa.pl/aktualnosci/940/...

Czerpiąc energię cieplną i elektryczną z odnawialnych źródeł, można znacznie obniżyć koszty utrzymania domu, a przy tym wdrożyć ekologiczne i innowacyjne rozwiązania na lata. Dołącz do nas!