Wójt Gminy Siepraw uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.    
W związku z powyższym Gmina Siepraw przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów, worki po nawozach i worki typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie proszeni są o złożenie załączonego oświadczenia wraz z klauzulą RODO w terminie do dnia 20 listopada 2019r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Siepraw.  
Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Siepraw dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.


W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, worków po nawozach i worków typu Big Bag.