Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Siepraw w piątek 4 czerwca 2021 r. będzie nieczynny.


Dyżur telefoniczny ( w związku ze składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw) będzie pełnił pracownik Urzędu Gminy w godz. od 7:30 do 14:00 pod nr telefonu 530 673 035.

Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa może złożyć wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat.