Kierownik Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została:

Pani Kinga Magier, zam. Siepraw.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Kinga Magier posiada wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magister. Uzyskała wymaganą liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto posiada półtoraroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Siepraw, dnia 23.03.2021r.