Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021r. przeprowadziła czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 638/1 i 638/2 o położonych w Zawadzie (Gmina Myślenice).
Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.
                                                                                
Zastępca Przewodniczącego Komisji przetargowej
 /-/ Michał Baran