Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015 r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 22 luty 2021r. przeprowadziła pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Zawadzie (Gmina Myślenice) oznaczonych w ewidencji gruntów numerem działki 638/1 i 638/2.

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.

   Przewodniczący Komisji Przetargowej
                /-/  Andrzej Szuperski