Ogłoszenie o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 899/2, 899/5, 899/6 położonych w Sieprawiu oraz działki nr 296/3 położonej w Łyczance.

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. przeprowadziła pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Sieprawiu, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 899/2, 899/5, 899/6 położonych w Sieprawiu oraz działki nr 296/3 położonej w Łyczance.

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.
                                                                                
Zastępca Przewodniczącego Komisji przetargowej
/-/  Michał Baran