Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021r. przeprowadziła drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Zawadzie (Gmina Myślenice) oznaczonych w ewidencji gruntów numerem działki 638/1 i 638/2.

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.

Zastępca Przewodniczącego Komisji przetargowej

/-/ Michał Baran