Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków

Szczegóły dostępne poniżej oraz na stronie WFOŚiGW

https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2157899,o...