Komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie naboru na wolne stanowiska:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Referent w Zespole Księgowości w wymiarze: 1 osoba - 1 etat.

Link do strony BIP z ogłoszeniem:

https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2148104,ogloszenie-o-naborze-kp111202022-referent-w-zespole-ksiegowosci-w-wymiarze-1-osoba-1-etat.html


2.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Doradca Energetyczny w Zespole Doradców Energetycznych w wymiarze: 1 osoba - 1 etat.  Miejsce wykonywania pracy - Kraków


Link do strony BIP z ogłoszeniem:

https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2151622,ogloszenie-o-naborze-kp111212022-doradca-energetyczny-w-wymiarze-1-osoba-1-etat.html