Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu poszukuje lodówki dla potrzebującej rodziny z terenu naszej gminy. Jeżeli ktoś ma w domu jeszcze sprawną, w dobrym stanie i chciałby oddać potrzebującym to prosimy o kontakt z tut. ośrodkiem pomocy: telefon  12 37 21 825 lub osobiście w siedzibie -  pokój nr  3.