Wójt Gminy Siepraw stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz na stronie internetowej Gminy Siepraw w zakładce Aktualności, od dnia 1 grudnia 2021 r. przez okres co najmniej 21 dni podany zostanie do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Siepraw przeznaczonej do oddania w użyczenie.