Gmina Siepraw w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę” otrzymała wsparcie finansowe z Województwa Małopolskiego w formie dotacji w wysokości 13 000 PLN.

W ramach Projektu dofinansowane zostaną regionalne wycieczki dydaktyczne, z elementami krajoznawstwa i rekreacji, dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Siepraw.

Cele realizacji Projektu:

  • reintegracja zespołów klasowych po czasie nauki zdalnej,
  • wzrost poziomu wiedzy o Małopolsce u uczestników wycieczki,
  • poznawanie historii i tradycji ziem wchodzących w skład „Małej Ojczyzny”,
  • uwrażliwienie uczniów na dziedzictwo religijne rejonu małopolski,
  • utrwalenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • pobudzenie turystyki szkolnej, a tym samym wsparcie zarówno dla organizatorów turystyki, jak i przewodników, przewoźników, obiektów noclegowych, gastronomicznych, atrakcji turystycznych oraz instytucji kultury i nauki.

Termin realizacji Projektu: od dnia 01.10.2021r. do dnia 15.12.2021r.

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO