Obwieszczenie PGW Wody Polskie - RZGW Kraków znak KR.ZUZ.2.421.1089.2019.MiW o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem w m. Siepraw (zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje działkę nr ewid. 700 w Sieprawiu).