Obwieszczenie  Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu z dnia 20 kwietnia 2020 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 434 § 2 i art. 436 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

W okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady Gminy Siepraw, obejmującym 1 mandat, wobec złożonych rezygnacji z kandydowania przez wszystkich kandydatów na radnych i unieważnienia zarejestrowanych list, wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw w dniu 26 kwietnia 2020 roku nie przeprowadza się.


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu
Edyta Katarzyna Żądło