Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 8 oraz art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Krakowie III podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzone na dzień 26 kwietnia 2020 r. nie zostaną przeprowadzone, ponieważ, wobec złożonych rezygnacji z kandydowania przez wszystkich kandydatów na radnych i unieważnienia zarejestrowanych list kandydatów, Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu nie zarejestrowała żadnej listy kandydatów na radnych.

W związku z powyższym mandat pozostaje nieobsadzony.

2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Siepraw w okręgu wyborczym nr 6 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem, licząc od dnia 26 kwietnia 2020 r.

3. Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości wyborców poprzez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego nr 6 do Rady Gminy  w Stryszowie.


Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda