Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, że od poniedziałku, 15 czerwca 2020 r.,  na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.), wznawia się bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych, punktach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Siepraw i Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6.
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, będzie udzielane po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 12 274 97 59 w godzinach pracy Starostwa.
Każdy z beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązany jest do przyjścia na w/w poradę w maseczce zakrywającej usta i nos, bez osób towarzyszących. Ponadto należy pamiętać o dezynfekcji rąk oraz zachowaniu co najmniej 1,5-metrowej odległości od osoby świadczącej pomoc. 

Ponadto informuję, że na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875)  wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294 ze zm.) poszerzające krąg beneficjentów.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Co istotne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy będą zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnych porad prawnych można uzyskać pod numerem telefonu: 12 274 97 59, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach: starostwo@myslenicki.pl w zakładce dla mieszkańców oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.