Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje że, od 10 maja zostają otwarte dla mieszkańców stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich zlokalizowane w: budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień, Urzędzie Gminy Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6.


Otwarcie punktów stacjonarnych nie oznacza jednak rezygnacji z reżimu sanitarnego.
W celu zachowania zasad bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna najpierw umówić się do punktu, na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod numer  tel. 12 274 97 59 w godzinach pracy Starostwa lub zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki


W punkcie porad może znajdować się tylko jedna osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, aby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce, a po wejściu do budynku zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.
Należy zachować odpowiedni dystans między osobami. W przypadku gdy osoba korzystająca z bezpłatnej porady nie jest pewna co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), powinna umówić się na wizytę w innym terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowa.

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnych porad prawnych można uzyskać pod numerem telefonu: 12  274 97 59, stronie internetowej ministerstwa Sprawiedliwości https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach: starostwo@myslenicki.pl.