Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o naborze wniosków do  XV edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego.

Wniosek o przyznanie  nagrody znajduje się pod adresem www.malopolskanagrodagospodarcza.pl