Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informuje, że osoby zainteresowane montażem instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody mogą przystąpić do projektu „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.

Jako stowarzyszenie uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie  z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, które pozwala mieszkańcom obniżyć koszty inwestycji nawet o 50%! 

W zależności od liczby domowników oferujemy zestawy kolektorów z zasobnikami o pojemnościach: 200l, 300l lub  400l. 

Szczegółowe informacje oraz deklarację przystąpienia do projektu można znaleźć na stronie https://oze.turystycznapodkowa.pl. 

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres: oze@turystycznapodkowa.pl

Deklaracje są przyjmowane do dnia 15.06.2020 r. O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu +48 690 898 307.