W ramach Projektu pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Gmina Siepraw otrzymała dofinansowanie w kwocie 74 787,80 zł .

Środki finansowe przeznaczone będą na zakup narzędzi do nauki zdalnej dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siepraw.