„ĆWICZENIE RENEGADE" – informujemy, że w dniach 6-9 października 2020 r. odbędą się krajowe ćwiczenia RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W ramach ćwiczenia emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu  (zagrożenia z powietrza) oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.