Aktualizacja

Palmy należy odebrać z Domu Kultury 26 marca 2021 w godzinach 8:00-16:00.

Wyniki ogłoszone zostaną na profilu facebookowym Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.

Odbiór nagród możliwy będzie w Domu Kultury w Sieprawiu po wcześniejszym ogłoszeniu terminu na profilu facebookowym Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.


Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza grupy szkolne oraz rodziny do udziału w tegorocznym Konkursie Palm Wielkanocnych.

Konkurs obejmuje palmy małe i średnie (czyli od 150cm do 300cm).

W konkursie przewidziano dwie kategorie w ramach prac grupowych:

  • oddziały przedszkolne, prace klasowe, świetlice z terenu Gminy Siepraw,
  • prace wykonywane rodzinnie przez max. 5 osób (UWAGA w kategorii RODZINA dopuszczalne jest wykonanie palmy przez dzieci z różnych rodzin, ale liczba wykonujących pracę to max 5 osób).

Palmy należy dostarczyć do Domu Kultury w Sieprawiu w dniu 22 marca 2021 w godzinach od 8.30 do 18.30.

W dniu 23 marca 2021 nastąpi ocena prac zgłoszonych do konkursu.

Palmy należy odebrać z Domu Kultury w dniach od 24 do 26 marca 2021 w godzinach 8:00-16:00. Przy odbiorze pracy będzie możliwość zapoznania się z wynikami konkursu. Palmę należy przynieść ze sobą na rozdanie nagród w kościele.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 28 marca 2021 (Niedziela Palmowa):

- w Zakliczynie po Mszy Świętej o godzinie 9.00,

- w Sieprawiu po Mszy Świętej o godzinie 11.00.


Szczegółowe informacje dotyczące wymogów formalnych pracy, sposobu opisu palm oraz oceny znaleźć można w Regulaminie znajdującym się w załączniku. Udział w konkursie jest równoznaczny z jego akceptacją.