Zapraszamy do składania wniosków od 20 kwietnia do 21 maja 2022 r. Dotacje mogą być przeznaczone m.in. na projekty związane z pomocą społeczną, nauką edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Z przyjemnością informujemy również, że kontynuujemy rozpoczętą w minionym roku tematyczną ścieżkę pod nazwą Dziedzictwo – Archiwizacja. Wspólnie z Centrum Archiwistyki Społecznej zachęcamy Państwa by w tym roku tematyka projektów w ramach ścieżki koncentrowała się na szeroko pojętych międzykulturowych aspektach dziedzictwa polsko-ukraińskiego.

Prócz ścieżki tematycznej zachęcamy do składania wniosków wspierających uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy takich jak np. działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takich jak pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna.

W tegorocznym Konkursie, jak co rok, wnioski można składać poprzez generator internetowy w terminie do dnia 21.05.2022 – tutaj

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na naszej stronie internetowej: https://arts-fun.pl/blog/2022/04/19/konkurs-dzialaj-lokalnie-2022-w-powiecie-myslenickim/

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Aliną Słowik, tel. 693 341 225, mail: a.slowik@arts-fun.pl"