W związku z dzisiejszą decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z dniem 16 marca 2020 roku na okres dwóch tygodni w trosce o bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Gminy Siepraw prosimy o odpowiedzialne zachowanie wobec zagrożenia wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z zaleceniami Rządu RP zostaje ograniczona działalność szkół, przedszkoli, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.

Rodzice pracujący, wychowujący dzieci do 8. roku życia mogą liczyć na dodatkowy zasiłek dla rodziców na podstawie oświadczenia składanego do pracodawcy, w wymiarze dodatkowych 14 dni. Zasiłek będzie płatny przez ZUS i wynosił będzie 80% podstawy wymiaru.

Apelujemy aby w ciągu  2 tygodni ograniczyć spotkania w większym gronie, przemieszczania się komunikacją publiczną, zawiesić udział w zajęciach dodatkowych dla dzieci i młodzież, czy wizyt w restauracjach i klubach.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Siepraw z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

W celu załatwienia spraw administracyjnych wymagających złożenia formalnych wniosków prosimy o ich przesyłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP  (adres skrytki: 5n2h26bgln/SkrytkaESP), a w pozostałych przypadkach drogą mailową (gmina@siepraw.pl) lub telefonicznie 12 372 18 00.


Prosimy też o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do spraw pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub telefonicznie. Przypominamy, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. W czasie rozmowy z pracownikami zachować odstęp co najmniej 1 metra.

Informuję jednocześnie o możliwości wprowadzenia dalszych ograniczeń.