Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego informuję, iż na terenie Gminy Siepraw utworzone będą 4 punkty wydawania preparatu jodku potasu.
Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:

  1. Szkoła Podstawowa w Sieprawiu, ul. ks. J. Przytockiego 10 (sala gimnastyczna, główne wejście byłego Gimnazjum) - mieszkańcy Sieprawia
  2. Szkoła Podstawowa w Zakliczynie, ul. Podgórska 123 (sala gimnastyczna) - mieszkańcy Zakliczyna
  3. Szkoła Podstawowa w Czechówce, ul. Szkolna 72 (sala gimnastyczna) – mieszkańcy Czechówki
  4. Szkoła Podstawowa w Łyczance, ul. Dworska 1 (sala gimnastyczna) – mieszkańcy Łyczanki

Wydanie preparatu w ww. punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

W załączeniu charakterystyka preparatu jodku potasu oraz ulotka informacyjna.