Sytuacja epidemiologiczna na terenie Powiatu Myślenickiego znacznie się pogorszyła. Niemal każdego dnia potwierdzane zostają kolejne, nowe zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym  i w oparciu o  komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm)  oraz konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - informuję że Powiat Myślenicki zawiesza na okres od dnia 05 października 2020.r odwołania udzielanie porad prawnych osobiście w pięciu punktach NPP działających na terenie Powiat zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5, Urzędzie  Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień, Urzędzie Gminy Siepraw oraz  w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6. W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków komunikacji porozumiewania się na odległość. Porady udzielane będą po telefonicznym  oświadczeniu  osoby zgłaszającej się na poradę  że nie jest w stanie ponieść  kosztów odpłatnej porady prawnej i sporządzeniu przez pracownika Starostwa notatki  dotycz. oświadczenia.