W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Powiat Myślenicki zawiesza na okres od dnia 16 marca 2020.r do dnia 25 marca 2020 r. udzielanie porad prawnych osobiście w pięciu punktach NPP działających na terenie Powiat zlokalizowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5,  Urzędzie  Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień, Urzędzie Gminy Siepraw oraz  w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, działanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, itp.). Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Komunikacie Starosty Myślenickiego.