Ważna informacja w sprawie Fotowoltaiki od Stowarzyszenia Turystyczna Podkowa"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa zwraca się do mieszkańców biorących udział w  projekcie "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa" o szczególną ostrożność podczas podpisywania protokołów przed montażowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych.
W szczególności prosimy zwracać uwagę, czy ankieter ma identyfikator autoryzowany przez Stowarzyszenie oraz weryfikowanie jego tożsamości. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

Z uwagi na pojawiające się niepokojące informacje o podszywaniu się osób trzecich pod osoby audytorów, pragniemy poinformować, że dane osób oddelegowanych do przeprowadzania audytów dostępne są na stronie www.turystycznapodkowa.pl w zakładce Projekt OZE, a zakres ich obowiązków nie obejmuje zawierania umów. W sprawie ustalenia terminu podpisania umów prosimy o kontakt z biurem projektu.

Informacja ta dotyczy mieszkańców, którzy podczas naboru ogłoszonego w 2017 roku dopełnili wszelkich formalności i dostali się do projektu.

W razie niepewności, czy jest się uczestnikiem naszego projektu informujemy, że  lista osób zakwalifikowanych do projektu dostępna jest w biurze projektu Lubień 34 lub pod nr telefonu +48 603 219 938.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.