Komisarz Wyborczy w Krakowie III, na podstawie art. 99 i art. 406 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r., przyjął zawiadomienia:

1) wyborców:
o utworzeniu komitetu wyborczego– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA;
- skrót nazwy: KWW KRZYSZTOFA MIESZCZAKA;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Dorota Grażyna Mieszczak;
- siedziba Komitetu: ul. Długa 181, 32-447 Siepraw;
- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw;

o utworzeniu komitetu wyborczego– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY SIEPRAW;
- skrót nazwy: KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Monika Izabela Pitala;
- siedziba Komitetu: ul. Górska 74, 32-447 Siepraw;
- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw;

o utworzeniu komitetu wyborczego– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEPRAW;
- skrót nazwy: KWW SIEPRAW;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Stanisław Marek Siatka;
- siedziba Komitetu: ul. Wielicka 77, 32-447 Siepraw;
- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw;

o utworzeniu komitetu wyborczego– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA OCHOŃSKIEGO;
- skrót nazwy: KWW ZBIGNIEWA OCHOŃSKIEGO;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu będącym jednocześnie pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest: Michał Kamil Maj;
- siedziba Komitetu: ul. Długa 139, 32-447 Siepraw;
- obszar działania Komitetu: Gmina Siepraw.


Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda