Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”.

Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.
Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym.
Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia !

Zagadnienia poruszane na webinariach to:
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)
• omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70)
• omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych,
wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk
Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:
• prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW
• prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów
• opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT
• uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu
Szkolenia odbędą się w lutym i marcu. O dokładnych terminach będziemy informować na stronie:
www.nikidw.edu.pl

Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego
na stronie nikidw.edu.pl pod linkiem: https://nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/
Honorowy Patronat nad szkoleniami objęła Anna Gembicka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.


Serdecznie zapraszamy!
Kontakt dla dziennikarzy:
promocja@nikidw.edu.pl
NARODOWY INSTYTUT KULTURY I DZIEDZICTWA WSI W WARSZAWIE
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa
tel. +48 22 380 98 845
NIP: 525-28-04-887