W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informujemy, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie  nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.
Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym jest zobowiązana do pozyskiwania danych niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego dane  uzyskiwane od  Respondentów są niezwykle ważne.  W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z badaniami lub w celu weryfikacji ankietera statystycznego prosimy o kontakt mailowy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD) - e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl   
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) - e-mail: I.Filipowska@stat.gov.pl   
  • Kondycja gospodarstw domowych (KGD) - e-mail: D.Wlodarczyk@stat.gov.pl   
  • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10) - e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl   
  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ) - e-mail: B.Jakobczak-Wojcik@stat.gov.pl   
  • Notowanie Cen Detalicznych  (C02) - e-mail: K.Gebka@stat.gov.pl   

Tożsamość ankieterów z województwa małopolskiego można potwierdzić:

  • pocztą elektroniczną: pod adresem J. Klimont@stat.gov.pl
  • telefonicznie:  pod numerem lub +48 695 256 281