Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Siepraw obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 1.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz.13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda