Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Placówka Terenowa w Myślenicach zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.


Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. W dwudziestu dotychczasowych edycjach w Konkursie udział wzięło już ponad 24 tysiące gospodarstw indywidualnych.


Właściciele gospodarstw rolnych uczestniczący w Konkursie mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać na stronie internetowej KRUS oraz w Placówce Terenowej KRUS w  Myślenicach, ul. Słowackiego 90, tel. 12 274 30 53, 12 272 37 7, e-mail: myslenice@krus.gov.pl.


Ważne terminy:

25-04-2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie


W załączeniu:
- regulamin konkursu
- Zał. nr 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy
- Zał. nr 2 do regulaminu - Arkusz oceny