Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Myślenicach zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego z właścicieli gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 

W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe oraz okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać na stronie internetowej KRUS oraz w Placówce Terenowej KRUS w Myślenicach, ul. Słowackiego 90, tel. 12 274 30 53, 12 272 37 7, e-mail: myslenice@krus.gov.pl.

Ważne terminy:

22.04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

08.07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego