Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do Projektu “Małopolska Niania 2.0”  dotyczącego możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodziców dzieci w wieku do lat 3.Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" – Aktualności - III nabór.

https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-...

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.