Postanowienie 95/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu na dzień 3 listopada 2020 roku o godz. 14.00 w sali obrad Urząd Gminy Siepraw.

§ 2. Organizację posiedzenia zapewnia Wójt Gminy Siepraw.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda