W związku z art. 37f Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) informuję o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r.  

W dniu wyborów zorganizowane zostaną kursy dla wszystkich chętnych wyborców na liniach „szkolnych”:
Wójt Gminy Siepraw
Tadeusz Pitala