Cena zakupu węgla: 1 700,00 zł brutto za 1 tonę.

Podmiot, który będzie świadczył usługę to:  Firma Handlowo - Transportowa „Sumer” Stanisław Sumera.

Obecnie trwa weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców. Jeśli wniosek został prawidłowo wypełniony i przeszedł pozytywną weryfikację, mieszkaniec otrzyma wiadomość telefonicznie z kwotą, którą należy wpłacić za wnioskowaną ilość węgla.

Najczęściej występujące kwoty:
•    0,5 tony – 850,00 zł,
•    1 tona – 1 700,00 zł,
•    1,5 tony – 2 550,00 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Siepraw. 

Dane do wpłaty:
odbiorca: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30,
nr rachunku: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001
tytuł przelewu: WĘGIEL, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy.
Przykład: WĘGIEL, Jan Kowalski, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 3.

Po zaksięgowaniu wpłaty mieszkaniec otrzyma informację o terminie odbioru węgla.

Informację na temat dystrybucji węgla można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sieprawiu pod numerem telefonicznym –12 372 18 03, 12 37 18 10.