Fundacja ARTS jako ośrodek Działaj Lokalnie w Powiecie Myślenickim serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w programie.

Wnioski można złożyć na:

- wzmacnianie współpracy, solidarności lokalnej społeczności

- tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji

- tworzenie archiwów społecznych
- tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności
- tworzenie sieci społecznego wsparcia dla osób lub grup w szczególnej sytuacji (np. osoby starsze, chore, samotne)
- wzmacnianie zaangażowania w sprawy publiczne
- wspieranie atrakcyjności miejscowości/regionu dla mieszkańców i turystów
- wspieranie nowatorskich pomysłów, innowacyjności i nastawienia na rozwój
 
Zapraszamy do skorzystania z bazy wcześniejszych projektów http://archiwum.dzialajlokalnie.pl/projekty/lista....
Czekamy na wnioski do !21 maja!
Wszystkie informacje, regulaminy i odpowiedzi na stronie https://tiny.pl/rsqnh
 

W razie pytań lub wątpliwości czekamy na telefon: koordynatorka Alina Słowik 693 341 225 lub mail: a.slowik@arts-fun.pl"