Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu z dnia 18 marca 2020 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów na radnego.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020r.:

Komisja pełni dyżury:

1. 19 marca 2020r. (czwartek),  godz. 12.00 – 18.00
2. 20 marca 2020r. (piątek), godz. 9.00 – 13.00
3. 23 marca 2020r. (poniedziałek), godz. 12.00 – 15.00 oraz 20.00 – 24.00


Dyżury Komisja będzie pełnić w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Siepraw, pokój nr 16 (sala obrad). Adres: ul. Kawęciny 30, 32 – 447  Siepraw. Tel. (12) 37 21 800,
(12) 37 21 828.

Uwzględniając obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, spowodowanego koronawirusem (SARS-CoV-2) bardzo prosimy Pełnomocników Komitetów Wyborczych o wcześniejsze umówienie terminu zgłoszenia list kandydatów na radnego pod numerem telefonu: 12 37 21 811 lub 504 004 894.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej 

w Sieprawiu

/-/ Edyta Żądło