Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 marca 2020 r.

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

§ 1. W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu, w liczbie 7
do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 14:00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie III:
Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczbę wskazaną w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 14:30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie III.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda