Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 marca 2020 r. 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Siepraw obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Siepraw zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:
§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw do niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 2, w liczbie 5.

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 14.15 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw.

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda