Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 czerwca 2020 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Siepraw obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:
 
§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw do niżej wymienionych komisji wyborczych: 

- Nr 1, w liczbie 1, 

- Nr 2, w liczbie 2, 

- Nr 3, w liczbie 1, 

- Nr 4, w liczbie 5. 

§ 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,  o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw. 

§ 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy w Krakowie III
 
Bartłomiej Migda