W związku z przejęciem i wdrażaniem realizacji programu Dobry Start przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa) od godziny 9:00 do godziny 13:00, pracownik ZUS pełnić będzie dyżur w budynku Urzędu Gminy Siepraw (Sala Obrad)
Spotkanie przeznaczone jest dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać pomoc przy złożeniu wniosku w ramach tego programu
Dokumenty i dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i złożenia wniosku 300+
1. Dane dziecka – PESEL, data urodzenia, nazwisko, imię, zeskanowane orzeczenie o niepełnosprawności – jeżeli takie orzeczenie posiada, nazwę i adres szkoły do której uczęszcza dziecko
2. Dane rodzica/opiekuna - PESEL, data urodzenia, dowód osobisty, nazwisko, imię, adres zamieszkania
3. Aktywny adres mailowy i hasło do skrzynki mailowej
4. Nr rachunku bankowego – świadczenie wypłacane jest tylko na rachunek bankowy
Dodatkowo, jeżeli taka sytuacja dotyczy są wymagane:
1. Zeskanowany akt urodzenia dziecka – jeżeli dziecko nie posiada nadanego numeru PESEL
2. Zeskanowany dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce – dot. cudzoziemców
3. Zeskanowane orzeczenie sądu potwierdzające opiekę naprzemienną – jeżeli rodzice sprawują opiekę naprzemiennie.