Małopolski Okręgowy Oddział PCK informuje o działalności Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji PCK dla Uchodźców.

Celem realizowanego przez MOO PCK projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy, a także ich funkcjonowania w lokalnych środowiskach poprzez dostarczenie holistycznego wsparcia w formie usług edukacyjnych, informacyjnych, wsparcia integracyjnego oraz pozostałych usług towarzyszących (terapii, rehabilitacji ) zarówno w formie stacjonarnej w ramach utworzonego Ośrodka dla Uchodźców w Mszanie Dolnej jak również w formie usług mobilnych.

W projekcie udział mogą wziąć osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku, posiadają nadany numer PESEL i status UKR, co umożliwia im podjęcie pracy.

Więcej informacji na stronie PCK : http://pck.malopolska.pl/centrum-integracji-edukac...