BEZPŁATNE KURSY INSTRUKTORSKIE w  Ognisku TKKF Dobczyce.
Ruszyły zapisy !!!
Ognisko TKKF w Dobczycach już w październiku organizuje bezpłatne kursy Instruktora rekreacji w dyscyplinach futsal, nordic walking, fitness oraz kinezygerantoprofilaktyki.
Kursy zostaną przeprowadzone w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej w celu zdobycia nowych umiejętności, wiedzy, co umożliwi absolwentom szkoleń właściwe i bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz zagospodarowanie i wypełnienie ich czasu wolnego.
Kursy są bezpłatne i przeprowadzone zostaną w ramach:„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

GRANT pn.: „Organizacja czasu wolnego poprzez organizację kursów instruktorskich”
REALIZOWANY W ZAKRESIE: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO  pt.
"Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa"
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie
 operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Ogniska TKKF w Dobczycach  www.tkkf-dobczyce.pl/szkolenia-kursy
Zachęcamy w imieniu organizatora  - zgłoszenia tylko do 23.09.2019 r.  - ilość miejsc ograniczona.