Profilaktyka następstw dysplazji stawów biodrowych
Dysplazja, czyli wrodzone nieprawidłowe ukształtowanie się stawu biodrowego, jest jedną z najczęściej odnotowywanych wad wrodzonych narządu ruchu. Schorzenie to dotyka od 5 do 6% dzieci. Nieprawidłowości w zakresie rozwoju stawów biodrowych zachodzą najczęściej jeszcze w okresie płodowym, a mogą się one nasilić w okresie okołoporodowym.
Nierozpoznana dysplazja jest przyczyną rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Najbardziej zaawansowaną ich postacią jest zwichnięcie biodra, które wśród populacji polskiej występuje z częstością 0,65%. Skutki choroby spowodowanej dysplazją prowadzą do niezdolności do pracy, cierpienia, przewlekłej choroby oraz obniżenia jakości życia. Nie ma możliwości stwierdzenia tej wady u dziecka w okresie płodowym. Rozwiązaniem jest diagnostyka w pierwszych dniach – tygodniach życia, co pozwoli zapobiec wczesnemu leczeniu operacyjnemu (w 3-5 r.ż.) – endoprotezoplastyce stawu biodrowego.
Celem prowadzonych działań jest zmniejszenie częstości występowania wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych u pacjentów z przetrwałą, nierozpoznaną i nieleczoną dysplazją stawu biodrowego oraz, tym samym, zmniejszenie chorobowości związanej z powyższym problemem wśród mieszkańców z terenu powiatu myślenickiego.
Do kogo jest skierowane zadanie:
- do niemowląt zameldowanych na terenie powiatu myślenickiego.
Wiek uczestników zadania:
- niemowlęta w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia.
Kwalifikacja do udziału w zadaniu:
- zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zadaniu i przeprowadzenie badania klinicznego i ultrasonograficznego stawów biodrowych.
Kryterium:
- wiek dziecka kwalifikujący do usługi: od 4 tygodnia życia do 4 miesiąca życia,
- zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu myślenickiego,
- wizyta pierwszorazowa.
Wykonywane zabiegi:
- badanie kliniczne i ultrasonograficznego stawów biodrowych.
Usługa:
- badanie kliniczne i ultrasonograficzne stawów biodrowych.
Realizator:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Rejestracja:
- za pośrednictwem platformy Zdrowa Rodzina: https://zdrowie.myslenicki.pl/
- telefonicznie: 12 273 02 96.